Забележителности

Изворът на Белоногата

Легендата говори, че по време на турското робство по тези земи живяла красивата българка Гергана. Тя се славила не само с дивната си хубост, но и със скромно поведение и достойно държание. Тези качества на българската девойка смаяли дори османския везир. Така красивото момиче станало причина за построяването на бяла чешма край извора, взел нейното име. Неподправената хубост и достойнство на Гергана станали вдъхновение и за великия български поет Петко Р. Славейков, автор на прекрасната поема „Изворът на Белоногата”. Днес на това място се издига голяма градена чешма, а до нея има каменна плоча с куплет от едноименната поема. Край чешмата се издига и статуя, изобразяваща стройния силует на белоногата Гергана. Местността е подходяща за разходка или пикник сред природата.

Гърбавия мост

Гърбавия мост е транспортно съоръжение, строено през XVI век от отоманската власт в Харманли. Мостът е построен над река Олу дере през 1585 г. за да улесни керванджиите и е със своеобразна османска архитектура – бял от черупчест варовик и остър пясъчник, сводест, павиран, с надпис на старотурски със стихове от поета Саибаи и с превод на български:

„Светът е един мост, по който минава пътят на царя и бедняка“

Кервансарай

 Около 1520 г. в Харманли е бил построен т. нар. Керван Сарай. Това е място за отсядане на пътници и кервани с търговска цел. Кервансараят е първата внушителна постройка в Харманли. За изграждането е взело участие българското население от Хасково до Одрин. Населението от всички села били задължени да внасят ангария с колите, хората си и добитъка. Строителите и майсторите също са българи. Изградена точна до Хармалийска река, тази внушителна каменна сграда с дворове за коне, мулета, камили е впечатлявала силно пътниците

екопътека "Дефилето"

 „Дефилето“ предлага разнообразни местообитания и въпреки неголямата си площ има богата фауна. Разположена в спускащите се склонове на Родопите, екопътека ”Дефилето” е събрала в себе си най-ценните богатства на земята ни –уникално биоразнообразие, богато историческо минало, запазена природа, интересни ландшафти, мек климат и спираща дъха природа.

Местността „Дефилето“ е обявена за защитена местност през 1973г. Целта на обявяването е опазване на дървесни видове, както и на защитени земноводни, влечуги, птици и бозайници.

Екопътеката е популярна с множеството възможности, които предлага за целегодишен отдих и излети през почивните дни.Исторически музей

Построена след 1884г по проект на италианския архитект Пиетро Монтани, сградата е използвана дълги години като пощенска станция, след 9 септември, 1944г се използва като седалище на околийския началник и като управление на Народната милиция, а след построяване на новата пощенска сграда – като управление на АПК – гр. Харманли. След известен период, в който тя е необитаема и след предприет мащабен ремонт, след 1993г тя е предоставена за нуждите на музейното дело, а решението на общинския съвет за създаването на Историческия музей потвърждава този факт. Сградата е предложена за обявяване за архитектурен паметник на културата

Параклис "Св. Трифон"